میزان بار مجاز در پروازها خارجی


  میزان بار پروازهای ایران به ترکیه

 

تهران - استانبول فرودگاه جدید (IST ) - تهران

استانبول به تهران تهران به استانبول ایرلاین
30کیلوگرم  30کیلوگرم  ماهان
30کیلوگرم  30کیلوگرم  آسمان
30کیلوگرم  30کیلوگرم  ایران ایر تور
30کیلوگرم  25کیلوگرم  معراج
30کیلوگرم  30کیلوگرم  ایران ایر
30کیلوگرم  20کیلوگرم  آتا
30کیلوگرم  30کیلوگرم  قشم ایر
25کیلوگرم  20کیلوگرم  کاسپین
30کیلوگرم  20کیلوگرم  ترکیش


هواپیمایی ماهان و ایران ایرتور در کلاس بیزینس مقدار 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش می کنند 
هواپیمایی معراج در کلاس بیزینس در مسیر رفت مقدار 30 کیلو گرم و در مسیر برگشت 40 کیلو گرم بار مجار دارد
 

تهران - استانبول سبیها (saw) - تهران

استانبول به تهران تهران به استانبول ایرلاین
20کیلوگرم 20کیلوگرم anadolujet
20کیلوگرم 20کیلوگرم pegasus

 

 

 

تهران به سایر شهر های ترکیه

تهران - آنتالیا ، آلانیا ، اسپارتا و ...

ترکیش

30کیلوگرم


ماوی گوک

25کیلوگرم

پگاسوس

25کیلوگرم 

 

آنادولاجت - تیلوند

20کیلوگرم

فری برد

30کیلوگرم 

 

کورندون

30کیلوگرم

تهران - آنتالیا - تهران

 

پگاسوس

25کیلوگرم 

فری برد

30کیلوگرم 

تهران - آلانیا - تهران

کاسپین

تهران - ازمیر 20 کیلوگرم

ازمیر - تهران 25 کیلوگرم

ایران ایرتور

اکونومی 30 کیلوگرم

بیزینس 40 کیلوگرم

قشم ایر - ایران ایر

30کیلوگرم 

تهران - ازمیر - تهران

کاسپین

تهران - آنکارا 20 کیلوگرم

آنکارا - تهران 25 کیلوگرم

ماهان - قشم ایر

اکونومی 30 کیلوگرم

بیزینس 40 کیلوگرم

آنادولاجت - پگاسوز

20کیلوگرم 

تهران - آنکارا - تهران
 

تابان

25کیلوگرم 

قشم ایر

30کیلوگرم 

تهران - اسپارتا - تهران
 

معراج کلاس بیزینس

30کیلوگرم 

معراج

تهران - دالامان 25 کیلوگرم

دالامان - تهران  30 کیلوگرم

تهران - دالامان - تهران
 

 

 

فریبرد

30کیلوگرم 

تهران - ارجان - تهران

قشم ایر

30کیلوگرم 

 

ایران ایرتور

اکونومی 30 کیلوگرم

بیزینس 40 کیلوگرم

کاسپین

تهران - دنیزلی 20 کیلوگرم

دنیزلی - تهران 25 کیلوگرم

تهران - دنیزلی - تهران

 

 

تبریز و ارومیه به استانبول

تبریز و ارومیه - استانبول

ایران ایرتور

30کیلوگرم

ترکیش

40کیلوگرم

کاسپین - آتا

 20کیلوگرم

تبریز - استانبول (ist)

ایران ایرتور

30کیلوگرم

ترکیش

 30کیلوگرم

کاسپین - آتا

 30کیلوگرم

استانبول (ist) - تبریز
   

پگاسوس

20کیلوگرم

تبریز - استانبول سبیها (saw)
   

پگاسوس

20کیلوگرم

استانبول سبیها ( saw) - تبریز 
   

آنادولاجت

25کیلوگرم

ارومیه - استانبول سبیها (saw)
   

آنادولاجت

25کیلوگرم

استانبول سبیها ( saw) - ارومیه

هواپیمای ایران ایرتور در کلاس بیزینس مقدار 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش می کند 

 

مشهد به استانبول ( فرودگاه جدید )

مشهد - استانبول - مشهد
30کیلوگرم ایران ایر تور
40کیلوگرم ایران ایرتور کلاس بیزینس
40کیلوگرم ترکیش
40کیلوگرم ترکیش کلاس بیزینس

 

شیراز به استانبول ( فرودگاه جدید )

شیراز - استانبول - شیراز
30کیلوگرم ایران ایر تور
40کیلوگرم ایران ایرتور کلاس بیزینس
40کیلوگرم ترکیش
40کیلوگرم ترکیش کلاس بیزینس

 

 

میزان بار پروازهای مسیر ایران به دبی

تهران - دبی ( DXB ) - تهران 
بیزینس اکونومی ایرلاین
40کیلوگرم 30کیلوگرم ماهان
40کیلوگرم 30کیلوگرم قشم ایر 
40کیلوگرم 30کیلوگرم فلای دبی
40کیلوگرم 30کیلوگرم ایران ایرتور

 

شیراز -  دبی ( DXB ) - شیراز
بیزینس اکونومی ایرلاین
40کیلوگرم 30کیلوگرم قشم ایر
40کیلوگرم 30کیلوگرم ایران ایر
40کیلوگرم 30کیلوگرم فلای دبی

 

مشهد -  دبی ( DXB ) - مشهد 
بیزینس اکونومی ایرلاین
40کیلوگرم 30کیلوگرم فلای دبی
40کیلوگرم 30کیلوگرم ایران ایرتور 

 

لارستان - دبی ( DXB ) - لارستان
بیزینس اکونومی ایرلاین
40کیلوگرم 30کیلوگرم قشم ایر
40کیلوگرم 30کیلوگرم ایران ایر
40کیلوگرم 30کیلوگرم فلای دبی

در کلیه پروازهای مسیر فرودگاه دبی ( اصفهان - اهواز - بندرعباس - شیراز - قشم - تهران - لارستان - مشهد ) چه در مسیر رفت و چه در مسیر برگشت در کلاس اکونومی 30 کیلوگرم بار مجاز و در کلاس بیزینس 40 کیلوگرم بار مجاز از هر مسافر پذیرش می کنند

 

 دبی شارجه ( SHJ ) 
بار مجاز ایرلاین مسیر
30کیلوگرم ایرعربیا تهران
30کیلوگرم ایرعربیا مشهد
30کیلوگرم ایرعربیا شیراز

 

 

میزان بار پروازهای مسیر ایران به عمان (مسقط)

 

مسقط - لارستان مسقط - شیراز مسقط - رامسر مسقط - اهواز مسقط - مشهد مسقط - چابهار مسقط - تهران مسقط - بندرعباس مسیر / ایرلاین
- - -

-

- - - 25کیلوگرم کارون
- 30کیلوگرم - - 30کیلوگرم - 30کیلوگرم - قشم ایر
- 20کیلوگرم - - - - 20کیلوگرم - سلام ایر 
- 30کیلوگرم - - - - 30کیلوگرم - عمان ایر 
- 20کیلوگرم - - - 20کیلوگرم - - کیش ایر 
23کیلوگرم 23کیلوگرم - 20کیلوگرم - - - - پارس ایر 
- - 30کیلوگرم - - - - - تابان

 

میزان بار مجاز در پروازهای ایران به گرجستان

 

تفلیس

تفلیس به تهران تهران به تفلیس ایرلاین
25کیلوگرم  25کیلوگرم  زاگرس
30کیلوگرم  25کیلوگرم  آتا
30کیلوگرم  30کیلوگرم  قشم ایر
30کیلوگرم  20کیلوگرم  وارش

هواپیمایی قشم ایر در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند

 

شیراز - تفلیس - شیراز
20کیلوگرم پارس ایر

 

باتومی

باتومی به تهران تهران به باتومی ایرلاین
25کیلوگرم  25کیلوگرم  آسمان
30کیلوگرم  30کیلوگرم  قشم ایر
30کیلوگرم  20کیلوگرم  وارش

هواپیمایی قشم ایر در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند

 

میزان بار مجاز در پروازهای افغانستان

 

کیش ایر ماهان آریانا افغان مسیر / ایرلاین
- 30کیلوگرم 30کیلوگرم تهران - کابل -تهران
25کیلوگرم 30کیلوگرم 30کیلوگرم مشهد - کابل - مشهد
- - 30کیلوگرم تهران - مزارشریف - تهران
- - 30کیلوگرم مشهد - مزار شریف - تهران
25کیلوگرم - 30کیلوگرم مشهد - قندهار - مشهد

هواپیمایی آریانا افغان و هواپیمایی ماهان در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند

 

میزان بار مجاز در پروازهای ارمنستان

 

تهران - ایروان - تهران
ایروان - تهران تهران - ایروان ایرلاین
30کیلوگرم 30کیلوگرم قشم ایر
30کیلوگرم 30کیلوگرم ایران ایرتور
30کیلوگرم 20کیلوگرم وارش
30کیلوگرم 30کیلوگرم آرمنیا ایرویز
30کیلوگرم 30کیلوگرم فلای آرنا

هواپیمایی قشم ایر و هواپیمایی ایران ایرتور در کلاس بیزینس در مسیر رفت و برگشت میزان 40 کیلوگرم بار مجاز پذیرش میکند

 

تبریز - ایروان - تبریز
15کیلوگرم آساجت

 

میزان بار مجاز در پروازهای روسیه

 

مسکو

تهران - مسکو - تهران
ایرلاین معراج  کلاس اکونومی 25 کیلوگرم - بیزینس 30 کیلوگرم ونوکووا
 ایرلاین ماهان  کلاس اکونومی 30 کیلوگرم - بیزینس 40 کیلوگرم ونوکووا
 ایرلاین ماهان  کلاس اکونومی 30 کیلوگرم - بیزینس 40 کیلوگرم شرمتیوو

 

سن پترزبورگ

تهران - سن پترزبورگ - تهران
ایرلاین معراج  کلاس اکونومی 25 کیلوگرم - بیزینس 30 کیلوگرم معراج
20 کیلوگرم نوردویند ایرلاینز

 

میزان بار مجاز در پروازهای عراق

در حال حاضر اکثر ایرلاین های ایرانی از تمامی شهرهای ایران در مسیرهای نجف و بغداد با میزان حداقل 20کیلوگرم بارمجار انجام میگردد  


خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.